Autor: Kurth

 • Ukázka ocenění ekologického efektu substituční metodou
  ČESKE VYSOKÉ UČENĺ TECHNICKÉ V PRAZE
  Fakulta stavební
  Investování
  Kapitola cislo 12, S. 123 – 129
  ISBN 80-01-00988-2
  Praha, 1993
 • Environmental Impact Assessment of all Economical Activities
  The Root Zone Waste Water Treatment Plants, and Economical Environmental Alternative of Traditional Method
  Second International Conference – 1993
  Volume 4, p. 42 - 49
  Prague, 1993
 • Oczyszczalnie Korzeniowe I
  Melioracje rolne, Biuletyn informcyjny
  Nr 3/4 1993, S. 19 -25
  Warschau, 1993
 • Vyznam korenovych cistiren
  NIKA
  ČASOPIS PRO PŘĺRODY A ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ, ROČNĺK XIV
  Index 46 968
  Ausg. 8/1993, S. 538 -539
  Prag, 1993
 • Oczyszczalnie Korzeniowe II
  Melioracje rolne
  Biuletyn informcyjny
  Nr 1/2 1994, S. 1 - 2
  Warschau, 1994
 • Význam kořenových čistíren odpadních vod
  Ochchrana Prirody
  Ausg. 49 94, c. 2
  Prag, 1994
 • Oczyszczalnic Korzeniowe II
  Meliorancje rolne, Biuletyn infomacyjny
  ISSN 0137-6721
  Ausg. 1/2 94
  Warschau, 1994
 • Kořenové čistírny odpadních vod Vol. I
  Vodny Stavby, 6/1994
  Prag, 1994
 • Kořenové čistírny odpadních vod Vol. II
  Vodny Stavby, 7/1994
  Prag, 1994
 • Kořenové čistírny odpadních vod – Eckonomicko-eklogická alternativa tradičních čisticích technik III
  Stavební Obzor
  TU Prag, Fakultät für Bauwesen
  Index 47 755, ISSN 1210-4027
  ročník 3, čislo 8/94
  S. 243 - 249
  Prag, 1994
 • Epurarea Apelor Uhate Prin intermedul spatiului radicular
  Hidrotehnica Apele Romane R. A.,
  Recuce Amenajari, Gospodarirea Apelor, Constructii Hidrotenice
  ISSN 0439-0962
  Vol. 39, 8/94, S. 19 -28
  Bukarest, 1994
 • Wurzelraumentsorgung – Eine ökonomisch-ökologisch sinnvolle Alternative zur herkömmlichen Klärtechnik
  Annual of the University of Mining and Geology
  Volume 40, part 2, Mining Engineering
  S. 183 - 190
  Sofia, 1994
 • Wurzelraumanlagen – Welchen Beitrag leisten sie zur Reduzierung der hohen Umweltstickstoffbelastungen aus der Gülle der Massentierhaltung?
  Annual of the University of Mining and Geology
  Volume 40, part 2, Mining Engineering
  S. 191 - 197
  Sofia, 1994
 • Oczyszczalnie korzeniowe
  Wiadomości Melioracyjne i Łakarskich
  Zagadnienia Inzynierii Srodawiska Wiejskiego
  ISSN 0510-4262; Indeks 38213/38122 1/1995
  Ausg. 1. 95
  Warszawa, 1995
 • Economic Aspects of Outer Environmental Effects on the Life of Buildings
  Stavební Obzor
  TU Prag und Brünn, Fakultät für Bauwesen
  Index 47 755, ISSN 1210-4027
  Ausg. 3. 97 ročník 6
  S. 77 - 78
  Prag, 1997
 • Ekonomické vlivi vnějšćho prostredí na zivotnost stavebních objektů
  Economic Aspects of Outer Environmental Effects on the Life of Buildings
  Stavebni Obzor
  TU Prag und TU Brünn, Fakultät für Bauwesen
  Ausg. 3/97, S. 77 - 78
  Prag, 1997
 • Purifications of Wastewater from the Mining Fields Through Artificially Made Bogs
  Minno Delo
  i Geologia Journal,
  ISSN 0861-5713
  Ausg. 5/97, S. 19 -21
  Sofia, 1997
 • Prestressed Concrete Panels under Variable Environmental Conditions
  Indoor + Building Environment
  The Journal of the International Society of the Built Environment
  Ausg. 6/97, S. 19 -28
  S. Karger AG
  Medical and Scientific Publishers
  Basel, Freiburg, Paris, London, New York, New Delhi, Bangkok, Singapore, Tokyo und Sydney, 1997
 • Stress Distribution in Concrete Panels due to Environmental Effects
  Building Research Journal
  Slovak Academic Press
  Bratislava, 1997
 • Leistungsdaten von WRA bei der Reinigung von Abwässern aus der Milchverarbeitung und Silagen
  Annual of the University of Mining and Geology
  vol. 43, part 2, Mining Engineering, S. 214 - 225
  Sofia, 1997
 • Korenovy zpusob csteni odpadni vody
  Stavebni listy
  Casopis stabebnich inzenyro architektu techniku a stavtelu
  Ausg. 11–12 97, S. 46 – 47
  Prag, 1997
 • Environmental and Economical Issues in Civil Engineering
  Annual of the University of Mining and Geology
  European Faculty
  First Edition
  Sofia, 1997
 • Structural Behaviour of Concrete Panels Influenced by Environmental Conditions
  Annual of the University of Mining and Geology
  European Faculty
  First Edition, S. 7 -28
  Sofia, 1997
 • Ecological Requirements for Concrete Construction
  Annual of the University of Mining and Geology
  European Faculty
  First Edition, S. 29 -43
  Sofia, 1997
 • Relation of Construction Works to Water Quality
  Annual of the University of Mining and Geology
  European Faculty
  First Edition, S. 44 -51
  Sofia, 1997
 • The Impact of Constructions Activities Upon the Environment
  Annual of the University of Mining and Geology
  European Faculty
  First Edition, S. 52 -71
  Sofia, 1997
 • The Impact of Vibrations and Shocks Generated by Constructions Industry
  Annual of the University of Mining and Geology
  European Faculty
  First Edition, S. 72 -77
  Sofia, 1997
 • Economic Aspects of Environmental Effects
  Annual of the University of Mining and Geology
  European Faculty
  First Edition, S. 78 - 81
  Sofia, 1997
 • Building Conditions Record and Cost Estimation
  Annual of the University of Mining and Geology
  European Faculty
  First Edition, S. 82 -94
  Sofia, 1997
 • Concrete Behaviour at Elevated Temperatures
  Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”
  European Faculty
  First Edition
  S. 9 - 23
  Sofia, 1998
 • Environmental Problems of the Precast Industry
  Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”
  European Faculty
  First Edition
  S. 24 -28
  Sofia, 1998
 • Economic Aspects of Prestressed Concrete
  Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”
  European Faculty
  First Edition
  S. 29 – 42
  Sofia, 1998
 • Invironmental and Economic Impact Upon the Building Industry
  Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”
  European Faculty
  First Edition
  S. 43 – 63
  Sofia, 1998
 • High Level Stress Performance of Concrete Panels
  Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”
  European Faculty
  First Edition
  S. 64 – 102
  Sofia, 1998
 • Comparison of Structurl Systems for zhe Tall Building Construction
  Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”
  European Faculty
  First Edition
  S. 102 -109
  Sofia, 1998
 • Deterioration of Concrete due to Carbonation as an Environmental Impact
  Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”
  European Faculty
  First Edition
  S. 110 – 123
  Sofia, 1998

Autoren: Kurth / Liniger

 • Tendenzen und Grenzen der Automatisierung im Betonfertigteilwerk
  Vortrag der IFF-Fachtagung 1997
  und
  Betonwerk und Fertigteiltechnik Fachverlag Wiesbaden, Heft 9/97
  Wiesbaden, 1997

Autoren: Kurth / Křenek

 • Kořenový způsob čištěn odpadní vody
  Stavebni listy
  Časopis stavebních inženýrů architektů techniků a stavitelů
  ISSN 1211-4790
  Ausg. 11-12. 97
  S. 46 - 47
  Praha, 1997
 • Ocenění ekologických přínosů čístiren odpadních vod
  Stavebni listy
  Časopis stavebních inženýrů architektů techniků a stavitelů
  ISSN 1211-4790
  Ausg. 4. 98
  S. 22
  Praha, 1998
 • Využiti teorí destrukční spirály
  Stavebni listy
  Časopis stavebních inženýrů architektů techniků a stavitelů
  ISSN 1211-4790
  Ausg. 7. 98
  S. 19 - 20
  Praha, 1998
 • Nová metoda oceňování přírodních útvarů
  Stavebni listy
  Časopis stavebních inženýrů architektů techniků a stavitelů
  ISSN 1211-4790
  Ausg. 12. 98
  S. 28
  Praha, 1998

Autoren: Kurth / Dimov

 • Results of an Analysis of Contamination Processes by Mathematical Models in River Basins
  Journal of Hydrology and Hydromechanics
  Published jointly by the IH SAS Bratislava and IH AS CR Prague
  Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences
  Bratislava, 1999

Autoren: Lenner / Kurth

 • Konstrukce Ekoduktů
  8. mezinárodní symposzium
  konané pod záštitou ministra dopravy ČR
  sborník příspěvků
  S. 61 – 66
  ISBN: 80-86604-05-5
  Brno, 2003

Autoren: Brejcha / Brnušák / Císlerová / Dahinter / Křístek / Kurth / Lenner / Voplakal

 • Ekodukty
  Inženýrská akademie České republiky
  SMP Construction, a.s.
  V této publicaci použito výsledků zýskaných v rámci řešení projektu
  Gratové agentury České republiky č. 103/00/1170
  ISBN 80-239-0499-X
  Praha, 2003

Autoren: Strobach, Patrik, Grunert u. Kurth

 • PŘEDPJATÉ BETONOVÉ DÍLCE ZE SAMOZHUTŇUJÍCÍHO BETONU BEZ BĚŽNÉ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE ZESÍLENÉ ROZPTÝLENOU OCELOVOU VÝZTUŽÍ
  Prestressed Concrete Units from Self-Compacting Concrete without Common Reinforcement Strengthened by steel Firbre Reinforcement
  Beton
  Technologie ∙ Konstrukce ∙ Sanace
  5 / 2005, S. 22 – 26
  ISSN 1213- 3116

Autoren: Kurth, H., Johns S. R.

 • Environmental and economic interaction in the building industry, Indoor

Autoren: U. Wirth, N. Shirali, V. Křístek and H. Kurth

 • Hybrid shearwall system - shear strength at the interface connection

doi:10.14311/AP.2013.53.0913
Acta Polytechnica 53(6):913–922, 2013 © Czech Technical University in Prague, 2013
available online at http://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/a